Motiverende Intervju, 10 studiepoeng

Solveig Høegh-Krohn er fagansvarlig for Motiverende Intervju (10 stp) ved Høgskolen i Hedmark.

Datoer for høst 2018:
Samling 1: 10. – 11. september
Samling 2: 01 – 02. oktober
Samling 3: 29. – 30. oktober
Eksamensinnlevering: 26. anovember

Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. august 2018.

Krav: Min 80 % oppmøte, obligatorisk oppgave mellom 2. og 3. samling der studenten skal ta opp en faktisk samtale, skrive ned dialogen og evaluere seg selv ut fra MI-kriterier (transkribere og kode), 9 timer kollokvie med medstudenter.
8-12 s. hjemmeeksamen.

Kurstilbud

Kurs på arbeidsplassen: Innføring i Motiverende Intervju. Tilpasses etter behov. For en grundig innføring i MI bør kurset vare i minimum 3 dager, gjerne fordelt på 2 innføringsdager, praksisperiode og oppfølgingsdag.

Utvalgte kunder

Universitet / Høgskoler - Universitetet i Tromsø, Hedmark og Buskerud
NAV
Helsedirektoratet
Hedmark Fylkeskommune
Kommuner - Trondheim, Hamar, Balsfjord osv.
Sykehus - Akershus universitetssykehus, Sunnaas
Rehabiliteringssenter - Grande, Landaasen
Attføringsbedrifter og Arbeidsmarkedstiltak - Oppfølgingsenheten FRISK, Nordic Academy, Optimus, Nitor, Eskoleia, Jobbhuset, Deltagruppen, Bedriftsakademiet
Skoler - Byåsen vgs