Kunder

Barnas Stasjon, Blå Kors, Fredrikstad. Vår 2018. 3 dager. Referanseperson: Hege Stormorken

Karmøy kommune. Vår 2018. 2 x 3 dager. Referanseperson: Henriette Fagerland

Toneheim folkehøgskole. Introduksjon til den gode samtalen. 1/2 dag. Referanse: Jon Krognes

Helsestasjoner, Oslo kommune, Helsesøstere for arbeide med “samtaler med nye familier”. Bydel Vestre Aker, Bydel Stovner, Bydel Østensjø, Bydel Bjerke, Bydel Frogner, Bydel Grunerløkka. 1/2 dags introduksjon. Høst 2017, Vår 2018 Referanse: Stina Dolvik

Høgskolen på vestlandet, Stord. Videreutdanning i Psykisk Helsearbeid. Høst 2017. Dagskurs. Referanse Hildur Vea

RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Utdanning av Radikaliseringsmentorer. Høst 2017, Vår 2016, vår 2015. (3 x 2 dagers kurs). Referanse: Geir Johnny Olsen og Elisabeth Harnes

Nord Aurdal kommune. Referanse: Lily Kari Bergli. Høst 2017. Dagskurs

Jobbkonsulentene, Blå Kors. Referanse: Elin Marie Lilholt. Høst 2017. 3 dagers kurs.

Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Vår 2017, Referanse: Kristin Horn 2 x 3 dagers kurs.

Helsedirektoratet. Referanse Anna Naume Solem. Vår 2017, Høst 2016, Vår 2016. Høst 2015

NAV akershus. Referanse: Sunniva Pallin.  Vår 2016, høst 2016, Vår 2017 3 x 5 dager.

Naviga Oppfølging, Adecco Norge AS. Vår 2017, 3 dagers kurs. Referanse: Hanne Lyseth

Bærum kommune. Referanse Gro Hilde Wensaas.  Høst 2016, vår 2017 2 x 3 dagers kurs.

Rana kommune. Referanse Heidi Solheim Nilsen. Vår 2017, 3 dagers kurs.

Karmøy kommune. Vår 2017. 3 dagers kurs. Referanse: Ingrid Sofie Rundhaug

Din Utvikling. Vår 2017. 3 dagers kurs. Referanse: Per Årnes

Bufetat Region Sør. Høst 2016. 3 dagers kurs. Referanse: Agnethe Bugge

Godthaab Rehabiliteringssenter, Vår 2017, Høst 2016, Vår 2016, Høst 2015. 3 dagers kurs + oppfølgingsdager av personaletReferanse: Ingeborg Lønneberg.

Byåsen vgs. Høst 2017, Høst 2016, Høst 2014, Høst 2013. (alle var 3 dagers kurs) Referanse Hanne Marie Sæther.

NTNU, Ålseund, Jordmorutdanningen. Vår 2016. 2 dagers kurs.Referanse: Berit Misund Dahl.

Agena, Vår 2016. 3 dagers kurs. Referanse: Hege Eek

Elverum Kommune. Vår 2016, Referanse: Hege Rismoen. 3 dagers kurs.

Vesterålen Regionråd. Høst 2016. 3 dagers kurs. Referanse: Jan Steinar Eilertsen.

Podium, Høst 2016, 3 dagers kurs. Referanse: Silje Henriksen.

Nordic Academy, Høst 2016, 3 dagers kurs. Referanse: Heidi Skredsvig.

 

Tilbakemeldinger fra kursdeltagere

"Det var eit veldig bra kurs, og vi konkluderte med at du er veldig flink til å lære i frå deg. Takk for det. Rigmor Wathne, NAV Sogn og Fjordane"

"Solveig Høegh-Krohn er en dyktig kursleder, og formidler en trygghet og faglig god kvalitet på området. Solveig har en behagelig, og pedagogisk god måte å formidle på." Elisabeth Skarderud, Prosjektleder i Folkehelse, Hedmark Fylkeskommune

"Kjempebra. Motiverende. Jeg vil lære mer!!!"

"Godt kurs, god atmosfære, dyktig levert!"

"Veldig bra, flott gjennomføring. Kunnskapsrik og tydelig!"

"Jeg syns alt var bra, teori og øvelser fint blandet sammen"