Kunder

RVTS vest. Utdanning av Radikaliseringsmentorer. Vår 2018, høst 2017, vår 2016, vår 2015. (4 x 2 dagers kurs). Referanse: Elisabeth Harnes og Geir Johnny Olsen.

Naviga oppfølging i Adecco.
Vår 2018, vår 2017. Referanse: Sissel Grønseth og Hanne Lyseth

 

Barnas Stasjon, Blå Kors, Fredrikstad. Vår 2018. 3 dager. Referanse: Hege Stormorken

 

Karmøy kommune. Vår 2018. 2 x 3 dager. Referanse: Henriette Fagerland

 

Bærum kommune. Vår 2018, vår 2017, høst 2016 3 x 3 dagers kurs. Referanse Gro Hilde Wensaas og Kari Kongshavn

 

 

Toneheim folkehøgskole. Introduksjon til den gode samtalen. 1/2 dag. Referanse: Jon Krognes

 

Helsestasjoner, Oslo kommune, Helsesøstere for arbeide med “samtaler med nye familier”. Bydel Vestre Aker, Bydel Stovner, Bydel Østensjø, Bydel Bjerke, Bydel Frogner, Bydel Grunerløkka. 1/2 dags intro. Høst 2017, Vår 2018 Referanse: Stina Dolvik

 

Høgskolen på vestlandet, Stord. Videreutdanning i Psykisk Helsearbeid. Høst 2017. Dagskurs. Referanse Hildur Vea

 

Nord Aurdal kommune. Referanse: Lily Kari Bergli. Høst 2017. Dagskurs

 

 

Jobbkonsulentene, Blå Kors. Referanse: Elin Marie Lilholt. Høst 2017. 3 dagers kurs.

 

 Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Vår 2017,    Referanse: Kristin Horn 2 x 3 dagers kurs.

 

Helsedirektoratet. Referanse Anna Naume Solem. Vår 2017, Høst 2016, Vår 2016. Høst 2015

 

NAV akershus. Referanse: Sunniva Pallin.  Vår 2016, høst 2016, Vår 2017 3 x 5 dager.

 

Rana kommune. Referanse Heidi Solheim Nilsen. Vår 2017, 3 dagers kurs.

 

Karmøy kommune. Vår 2017. 3 dagers kurs. Referanse: Ingrid Sofie Rundhaug

 

Din Utvikling. Vår 2017. 3 dagers kurs. Referanse: Per Årnes

 

 

Bufetat Region Sør. Høst 2016. 3 dagers kurs. Referanse: Agnethe Bugge

 

Godthaab Rehabiliteringssenter, Vår 2017, Høst 2016, Vår 2016, Høst 2015. 3 dagers kurs + oppfølgingsdager av personaletReferanse: Ingeborg Lønneberg.

 

 

Byåsen vgs. Høst 2017, Høst 2016, Høst 2014, Høst 2013. (alle var 3 dagers kurs) Referanse Hanne Marie Sæther.

NTNU, Ålseund, Jordmorutdanningen. Vår 2016. 2 dagers kurs.Referanse: Berit Misund Dahl.

Agena, Vår 2016. 3 dagers kurs. Referanse: Hege Eek

Elverum Kommune. Vår 2016, Referanse: Hege Rismoen. 3 dagers kurs.

Vesterålen Regionråd. Høst 2016. 3 dagers kurs. Referanse: Jan Steinar Eilertsen.

Podium, Høst 2016, 3 dagers kurs. Referanse: Silje Henriksen.

Nordic Academy, Høst 2016, 3 dagers kurs. Referanse: Heidi Skredsvig.