Kurstilbud

Kurs på arbeidsplassen: Kursleder kommer til arbeidsplass og gjennomfører opplæring med ansatte. Opplegg skreddersys etter behov og ønsker. Jeg anbefaler å gjennomføre et 3 dagers kurs fordelt på 2 dagers innføringskurs, praksisperiode, 1 dag oppfølgingskurs. I praksisperioden vil det være nyttig om deltakerne øver så mye som mulig på MI, samt at de kan gjøre opptak av en av samtalene (audio/video m. samtykke). De kan deretter skrive skrive ned dialogen fra ca 10 minutter av samtalen, evaluere seg selv ut fra gitte MI-kriterier samt få tilbakemelding fra kursleder.

Studiepoengsgivende kurs (10stp): Solveig Høegh-Krohn er faglig ansvarlig for kurs i Motiverende Intervju som gjennomføres ved Høgskolen i Innlandet. Høgskolestudiet består av 3 samlinger á 2 dager. Obligatoriske oppgaver for studentene vil være 3 kollokviesamling á 3 timer, 2 samtaler med bruk av MI-metodikk, hvorav en av samtalene skal tas opp på audio/video (m. samtykk). Studentene skal skrive ned dialogen fra ca 10 minutter av samtalen, evaluere seg selv ut fra gitte MI-kriterier samt få tilbakemelding fra kursleder. så For ytterligere fordypning kan du gjennomføre kurs med studiepoeng. Eksamen består av en 8-10 siders oppgave som tar utgangspunkt i en gjennomført samtale som studenten skal sette teori til.

 

  • Mål og hensikt for kursene: Målet med de ulike kursene er å gi deltakere kunnskap og ferdigheter i Motiverende Intervju for å kunne øke motivasjon og støtte personer i å gjøre viktige livsendringer.
  • Innhold: Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i sentrale områdene innen Motiverende Intervju; grunnleggende holdninger og metodikkens grunnleggende holdning, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse, oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til empiri og forskning. Det følger en obligatorisk oppgave med kurset der deltakere bes om å ta opp en samtale på video eller audio, skrive ned dialogen og gi seg selv tilbakemlding ut fra gitte MI-kriterier. Dette sendes til kursleder for veiledning og tilbakemelding.
  • Undervisningsform: Kursene består av teori, demonstrasjoner, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.
  • Målgruppe: Ansatte i stat og kommune, helsevesenet, NAV, lærere, ansatte i privat sektor med mer.
Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med Solveig Høegh-Krohn på telefon 909 78 482, eller e-post: solveig.hoegh.krohn@gmail.com