Kurstilbud

Kurs på arbeidsplassen: Kursleder kommer til arbeidsplass og gjennomfører opplæring med ansatte. Opplegg skreddersys etter behov og ønsker. Jeg anbefaler å gjennomføre et 3 dagers kurs fordelt på 2 dagers innføringskurs, praksisperiode, 1 dag oppfølgingskurs. I praksisperioden vil det være nyttig om deltakerne øver så mye som mulig på MI, samt at de kan gjøre opptak av en av samtalene (audio/video m. samtykke). De kan deretter skrive skrive ned dialogen fra ca 10 minutter av samtalen, evaluere seg selv ut fra gitte MI-kriterier samt få tilbakemelding fra kursleder.

Studiepoengsgivende kurs (10stp): Solveig Høegh-Krohn er faglig ansvarlig for kurs i Motiverende Intervju som gjennomføres ved Høgskolen i Innlandet. Høgskolestudiet består av 3 samlinger á 2 dager. Obligatoriske oppgaver for studentene vil være 3 kollokviesamling á 3 timer, 2 samtaler med bruk av MI-metodikk, hvorav en av samtalene skal tas opp på audio/video (m. samtykk). Studentene skal skrive ned dialogen fra ca 10 minutter av samtalen, evaluere seg selv ut fra gitte MI-kriterier samt få tilbakemelding fra kursleder. så For ytterligere fordypning kan du gjennomføre kurs med studiepoeng. Eksamen består av en 8-10 siders oppgave som tar utgangspunkt i en gjennomført samtale som studenten skal sette teori til.

 

  • Mål og hensikt for kursene: Målet med de ulike kursene er å gi deltakere kunnskap og ferdigheter i Motiverende Intervju for å kunne øke motivasjon og støtte personer i å gjøre viktige livsendringer.
  • Innhold: Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i sentrale områdene innen Motiverende Intervju; grunnleggende holdninger og metodikkens grunnleggende holdning, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse, oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til empiri og forskning. Det følger en obligatorisk oppgave med kurset der deltakere bes om å ta opp en samtale på video eller audio, skrive ned dialogen og gi seg selv tilbakemlding ut fra gitte MI-kriterier. Dette sendes til kursleder for veiledning og tilbakemelding.
  • Undervisningsform: Kursene består av teori, demonstrasjoner, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.
  • Målgruppe: Ansatte i stat og kommune, helsevesenet, NAV, lærere, ansatte i privat sektor med mer.
Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med Solveig Høegh-Krohn på telefon 909 78 482, eller e-post: solveig.hoegh.krohn@gmail.com


Tilbakemeldinger fra kursdeltagere

"Det var eit veldig bra kurs, og vi konkluderte med at du er veldig flink til å lære i frå deg. Takk for det. Rigmor Wathne, NAV Sogn og Fjordane"

"Solveig Høegh-Krohn er en dyktig kursleder, og formidler en trygghet og faglig god kvalitet på området. Solveig har en behagelig, og pedagogisk god måte å formidle på." Elisabeth Skarderud, Prosjektleder i Folkehelse, Hedmark Fylkeskommune

"Kjempebra. Motiverende. Jeg vil lære mer!!!"

"Godt kurs, god atmosfære, dyktig levert!"

"Veldig bra, flott gjennomføring. Kunnskapsrik og tydelig!"

"Jeg syns alt var bra, teori og øvelser fint blandet sammen"