Kursleder

MI-erfaring: Solveig Høegh-Krohn har undervist i MI siden 2007, da hun ble utdannet MI-trener og medlem av det internasjonale MI-nettverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), et nettverk for MI-trenere som ivaretar og deler kompetanse mht opplæring og kursvirksomhet. Hun har  jobbet ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) fra 2007-2013 der hun har hatt ansvar for opplæring av fengselsbetjenter og friomsorgsansatte i Motiverende Interjvu. Solveig er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Innlandet, i tillegg til at hun gjennomfører kurs for Helsedirketoratet, fylkeskommuner, kommuner, NAV, sykehus og private institusjoner. Solveig Høegh-Krohn har deltatt på og arrangert internasjonale konferanser i regi av MINT.

Utdannelse: Solveig Høegh-Krohn er utdannet ved universitet i Oslo, der hun tok en master i Peace & Conflicts-studies, i tillegg til at hun er utdannet Gestaltterapeut (MNGF) ved Norsk Gestaltinstitutt.