Om MI

Motiverende Intervju

Formålet med Motiverende Intervju (MI) er å styrke en persons motivasjon for endring gjennom å  hente frem og utforske personens egne grunner for endringen. Dette skjer i et samarbeid, i en atmosfære preget av aksept og empati.

MI er preget av grunnverdiene i humanistisk psykologi. I dette ligger troen på at ethvert menneske har ressurser til å gjøre forandringer når de forsøker. Veileders oppgave er å legge til rette for at disse ressursene kan brukes. MI kan brukes på mange områder der endring av problematisk atferd er ønskelig, for eksempel i forbindelse med folkehelsearbeid, i helsevesenet, i forhold til rådgivning og i konsultasjon, m.m.

MI er en anerkjent metode for å øke motivasjon til å endre atferd. Det er foretatt mer enn 200 randomiserte studier og flere gode metaanalyser som viser at metodikken fungerer. Empirien viser at MI, til tross for relativt kort behandlingstid, gir positive resultater innenfor ulike anvendelsesområder (Fabring 2010).

Det er noen faktorer som er essensielle i MI, og som forutsier atferdsendring. Dette er grad av empati, grad av motstand og grad av forandringsprat i samtalen. Empati er den faktoren som i størst grad forutsier endring. Empati handler om å lytte og å vise klienten at man lytter. Flere studier viser at empati bidrar til atferdsendring. Motstand i samtalen forutsier også atferdsendring, bare ikke den atferdsendringen vi er ute etter. Det å konfrontere og øke motstand hos klienten er med på dytte personen vekk fra endringen fremfor mot den. Forandringsprat defineres som de argumentene klienten selv uttaler for forandring. Mennesker påvirkes av hva de selv sier. Økt mengde forandringsprat i samtalen øker sannsynligheten for endring. Å utføre MI handler om å fremkalle og forsterke forandringspratet, og dermed øke motivasjonen (Fabring 2010).

Å lære MI innebærer å lære metoder for å lytte empatisk, redusere motstand og fremkalle forandringsprat i samtalen. På kursene vil dette være fokus, og den enkelte deltaker gis en teoretisk opplæring samt praktiske øvelser og oppgaver for å lære og anvende metoden for Motiverende Intervju.

Tilbakemeldinger fra kursdeltagere

"Det var eit veldig bra kurs, og vi konkluderte med at du er veldig flink til å lære i frå deg. Takk for det. Rigmor Wathne, NAV Sogn og Fjordane"

"Solveig Høegh-Krohn er en dyktig kursleder, og formidler en trygghet og faglig god kvalitet på området. Solveig har en behagelig, og pedagogisk god måte å formidle på." Elisabeth Skarderud, Prosjektleder i Folkehelse, Hedmark Fylkeskommune

"Kjempebra. Motiverende. Jeg vil lære mer!!!"

"Godt kurs, god atmosfære, dyktig levert!"

"Veldig bra, flott gjennomføring. Kunnskapsrik og tydelig!"

"Jeg syns alt var bra, teori og øvelser fint blandet sammen"