Litteratur

 Kurshefte: Før kursene kan deltakerne forberede seg ved å lese kursheftet som kan lastes ned her: Kursmateriell Motiverende Intervju, høst 2013

Litteratur: Jeg anbefaler den nyeste boka til Bill Miller og Steven Rollnick (2012): Motivational Interviewing – Helping People Change. Third Ed. The Guilford Press, New York. MI utvikler seg parallelt med funn fra forskning, og denne siste boka tar med de nyeste trendene. Kursene og kursheftet er i overenstemmelse med denne boka. Av norsk litteratur anbefaler jeg Barth, T. & Näsholm, C. (2007). Motiverende samtale, MI – endring på egne vilkår Fagbokforlaget. Bergen.

Norsk/dansk littertatur: Miller, W.R. og Rollnick, S. (2004). Motivasjonssamtalen. Hans Reitzels Forlag, Kjøbenhavn., Barth, T., Børtveit, T. og Prescott, P. (2001): Endringsfokusert rådgivning, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.  Prescott, P. og Børtveit, T. (2004): Helse og atferdendring, Gyldendal Akademisk, Oslo

Gode nettressurser: http://helsedirektoratet.no, http://www.fhi.se/somra eller http://denmotiverendesamtale.dk, her ligger også mye  informasjon samt øvelser og annet om MI.

Artikler: For en god innføring i empirisk forskning på effekt av MI, se Meta-analysis of MI, Lundahl mfl.

Norsk forskning: http://www.napha.no/content/1803/Slik-kan-pasienten-motiveres